top of page
Organizované soubory

Digitalizace fyzického archivu

Prostá digitalizace dokumentů

Tento proces zahrnuje prostou elektronizaci fyzických dokumentů s jedním indexem. Dokumenty dopravíte k nám do digitalizačního centra, kde jsou digitalizované. Originály jsou vráceny zpět nebo skartovány. Dokumenty v digitální formě mohou být předány na definovaném médiu, uloženy na Vaše uložiště nebo zpřístupněny na našem CLOUDU.

Digitalizace dokumentů s textovou vrstvou PDF/A

          Je použito OCR (Optical Character Recognition) software, který umožní v digitalizovaných dokumentech provádět fulltextové vyhledávání. Originály jsou vráceny zpět nebo skartovány. Dokumenty v digitální formě mohou být předány na definovaném médiu, uloženy na Vaše uložiště nebo zpřístupněny na našem CLOUDU.

Learn More
Digitalizace fyzického archivu: Services
Digitalizace fyzického archivu: Text

Kontakty

Děkujeme za odeslání!

Address:

U zbrojnice 72/10

Email:

Phone:

+420603253771

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page