top of page
žena Typing

Digitalizace - vytěžování dat z faktur, dodacích listů a formulářů

Vytěžování informací z fyzických dokumentů

Velice oblíbená služba automatického vytěžování informací z dokumentů.

 • automatické zpracování faktur

 • vytěžení elektronických dokumentů

 • zpracování psaného i tištěného textu

 • rozpoznávací technologie ICR, OCR, OMR

 • validace údajů proti databázím

 • export dat do nejrozšířenějších formátů

 • integrace do informačních systémů

 • automatická anonymizace dokumentů s validací

 

Výsledkem je datová věta nachystaná pro import do účetního systému.

          Proces je díky víceúrovňové kontrole dat 100% spolehlivý. Po automatickém procesu je provedena dvoustupňová kontrola.  

 

Zpracování účetních dokladů

 • naskenování přijatého dokladu a export na server

 • OCR a následné vytěžení požadovaných údajů (typ dokladu, částka, měna, datum vystavení atd.)

 • kontrola správnosti vytěžených údajů - validace

 • vytvoření datového souboru

 • export do účetního softwaru zákazníka/externí účetní firmy

Learn More
Digitalizace - vytěžování dat z faktur, dodacích listů a formulářů: Services
Digitalizace - vytěžování dat z faktur, dodacích listů a formulářů: Text

Kontakty

Děkujeme za odeslání!

Address:

U zbrojnice 72/10

Email:

Phone:

+420603253771

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page