top of page
Servery

GDPR - certifikovaný archiv

Pronájem datového uložiště - CLOUD

        Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv (DESA) zajišťuje dlouhodobé a důvěryhodné uložení elektronických dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) a podle úrovně technického řešení problematiky obvyklého v Evropské unii.

  • zpřístupnění elektronického archivu prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní

  • data jsou distribuována na několik na sobě nezávislých geograficky oddělených úložišť

  • správa přístupových práv

  • dostupnost dokumentů z mobilních zařízení

Learn More
GDPR certifikovaný archiv: Services
GDPR certifikovaný archiv: Text
bottom of page