Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumetnů je trend, který hýbe trhy. V našem elektronizačním centru disponujeme vysocevýkonnou digitalizační linkou, se kterou dokážeme v krátkém čase zpracovat rozsáhlé archivy dokumentů. Denní kapacita dosahuje až 1.000.000 listů A4.

Naše digitalizační služby

Prostá digitalizace dokumentů

Tento proces zahrnuje prostou elektronizaci fyzických dokumentů s jedním indexem. Dokumenty dopravíte k nám do digitalizačního centra, kde jsou digitalizované. Originály jsou vráceny zpět nebo skartovány. Dokumenty v digitální formě mohou být předány na definovaném médiu, uloženy na Vaše uložiště nebo zpřístupněny na našem CLOUDU.

Digitalizace dokumentů s textovou vrstvou PDF/A

          Je použito OCR (Optical Character Recognition) software, který umožní v digitalizovaných dokumentech provádět fulltextové vyhledávání. Originály jsou vráceny zpět nebo skartovány. Dokumenty v digitální formě mohou být předány na definovaném médiu, uloženy na Vaše uložiště nebo zpřístupněny na našem CLOUDU.

Vytěžování informací z fyzických dokumentů

Velice oblíbená služba automatického vytěžování informací z dokumentů.

 • automatické zpracování faktur

 • vytěžení elektronických dokumentů

 • zpracování psaného i tištěného textu

 • rozpoznávací technologie ICR, OCR, OMR

 • validace údajů proti databázím

 • export dat do nejrozšířenějších formátů

 • integrace do informačních systémů

 • automatická anonymizace dokumentů s validací

 

Výsledkem je datová věta nachystaná pro import do účetního systému.

          Proces je díky víceúrovňové kontrole dat 100% spolehlivý. Po automatickém procesu je provedena dvoustupňová kontrola.  

 

Zpracování účetních dokladů

 • naskenování přijatého dokladu a export na server

 • OCR a následné vytěžení požadovaných údajů (typ dokladu, částka, měna, datum vystavení atd.)

 • kontrola správnosti vytěžených údajů - validace

 • vytvoření datového souboru

 • export do účetního softwaru zákazníka/externí účetní firmy

 

 

Pronájem datového uložiště - CLOUD

        Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv (DESA) zajišťuje dlouhodobé a důvěryhodné uložení elektronických dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) a podle úrovně technického řešení problematiky obvyklého v Evropské unii.

 • zpřístupnění elektronického archivu prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní

 • data jsou distribuována na několik na sobě nezávislých geograficky oddělených úložišť

 • správa přístupových práv

 • dostupnost dokumentů z mobilních zařízení

 

Elektronická podatelna

 

          Služba elektronické podatelny je taktéž populární. Korespondenční adresu si klient změní na adresu našeho elektronizačního centra, kde je provedena elektronizace a následné operace. (umístění dokumentu na dané místo nebo odeslání konkrétnímu příjemci atp…)

Ceny

Cenovou nabídku Vám vytvoříme na míru na základě definovaných požadavků