Certifikované cloudové GDPR uložiště

Pronájem datového uložiště - CLOUD

        Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv (DESA) zajišťuje dlouhodobé a důvěryhodné uložení elektronických dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) a podle úrovně technického řešení problematiky obvyklého v Evropské unii.

  • zpřístupnění elektronického archivu prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní

  • data jsou distribuována na několik na sobě nezávislých geograficky oddělených úložišť

  • správa přístupových práv

  • dostupnost dokumentů z mobilních zařízení

Kontaktujte nás

U zbrojnice 72/10, 196 00 Praha 9, IČ: 28194187, DIČ: CZ28194187

Tel.

© 2016